வாசகர் பக்கம்


The comments which are collected through email, facebook and blogger from the readers are listed here.

Comments

 1. Really happy to say that the stock achieved its target 110 today as your recommendation in July 15-2014 portfolio.Great salute for your awesome recommendation!! It achieved its target nearly within 50 days!!!!
 2. Really i don't have words to say, So far i lose more than 5lacs in share market trading recommended by agents. At one point of time it made to believe that it is only possible to book profit by MARVADIs and GUJARATIs in SHARE MARKET. Also it made to feel that share market is just GAMBLING Like horse race and casino. But this is the first time i see profit. I feel the happy with the way you are approach and views are appreciable. Especially making articles in our own mother tongue, it is Awsome, GREAT WORK !!! Bro
 3. So my portfolio always in negative sign andi lose huge amount around 10 lakhs.
  But now i understood the real market from you.
  Thanks a lot my friend. Because always i love to learn new things.
 4. I also want to congratulate you for demonstrating the the funds recommended by you are far exceeding, even your own expectations.
 5. Subramanian ValliappanSeptember 3, 2014 at 4:45 AM
  Congratulations for your succdessful portfolio management at free of cost (or vilaiyilla arivurai, as used by TN Govt)......
 6. Jayaseelan MatheswaranSeptember 3, 2014 at 4:46 AM
  With respect to your recent penny shares and IPO related posts. They are super :) You deliver a great deal of information to us :) And you write very clearly and in non boring manner. Please keep up ;)
 7. Though I was reading CRISIL rating and other recommended article for Snowman logistics IPO. Some how little dilemma to take FIRM Decision.
  After Muthaleedu recomendation, No confusion... Subsription done ....
  Thanks for the suggestion.
 8. I am keep thanking you ... for I never see such green list before i get in touch with you. ( thanks for my friend also who shared your link to me).
 9. Thanks for valuable july 15th portfolio its absolutely rocking performance.
  Keep the good work ahead
 10. கோபால கிருஷ்ண்September 10, 2014 at 8:37 AM
  தங்களின் ஜுலை மற்றும் செப் டெம் பர் போர்ட் போலீயோ பெற்று அதில் நல்ல லாபமும் பெற்றேன். தங்களின் செயல்பாட்டுக்கு பாராட்டுக்கள்.

8 comments:

 1. தண்டபாணிJuly 16, 2015 at 4:47 AM

  கடந்த மதங்களில் வெளியிடப்பட்ட போர்ட்போலியோ-களில் முதலீடு செய்திருந்தேன் நன்றாக சென்றுகொண்டு இருக்கிரது. தாங்கள் பரிந்துரை செய்ததுபோல நல்ல லாபம்(சில பங்குகள் 50% லாபமும்) கண்டுள்ளது,

  ReplyDelete
 2. Thank you for the June portfolio. I am very glad that most of the shares that you suggested are performing well

  ReplyDelete
 3. I was trying to find good site for Share market trading.Few weeks ago i came to know this site by googling it. Really awesome work/service to our Tamil community. I don't know about Repo rate, CRR, Harshat metha scam, about Jhunjhunwala, current Yuan devaluation. Excellent work ,keep up the good work.

  ReplyDelete
 4. Reading your excellent review in your blog.
  If u start to share Whatsup group or broadcasting
  Much helpful like me beginners.

  ReplyDelete
 5. Dear sir, i want some article about muthoot finance. Because i am working there so please write to some article about it share

  ReplyDelete
 6. Dear sir, i want some article about muthoot finance. Because i am working there so please write to some article about it share

  ReplyDelete
 7. Thanks for your investment articles in Tamil. It is quiet easy understandable in mother language.

  ReplyDelete
 8. I need the details on Fixed and Floated Interest Term ( advantage and Disadvantage)

  ReplyDelete